15 octobre tafta ceta

Mobilisation d'opposition au TAFTA et au CETA

21000 DIJON CETA TAFTA STOP TAFTA 21 place du Bareuzai

Place dite du Bareuzai Place François Rude, 21000 DIJON